Coaching

 

LEDEN:

Pieterjan Kindekens (Zonnelied), Sara Van Mechelen (Hubbie), Chris Van Wesemael (Hubbie), Sandra Verdonck (De Markgrave), Katleen Cops (De Markgrave), Lut Hoydongs (De Markgrave), Ingrid Limbourg (Scholen Sint-Franciscus), Kathleen Van Leuven (Scholen Sint-Franciscus), Inge Driesmans (MPI Oosterlo), Ann Pletinck (De Markgrave), Maarten Dhollander (Koca), Pieter Golaszewski (Koca), Hilde Voet (KOCA).

contactpersoon: Lieve Jutten (lieve.jutten@mediander.be)

ENGAGEMENT:

  • Binnen onze scholen/voorzieningen is er meer en meer aandacht voor coaching. Met dit Leernetwerk willen we ervaring en informatie delen over coaching van organisatie-, cliëntgerichte- en andere processen met als doelstelling het verhogen van de autonomie van begeleiders/leerkrachten.
  • Met dit Leernetwerk willen we de coaches binnen onze lidorganisaties extra kaders en handvatten geven m.b.t. coaching van organisatie-, cliëntgerichte- en andere processen.
  • Wat verstaan we onder coaching? Wat is de 'de clou' van coaching?
  • Hoe ziet coaching er binnen de verschillende lidorganisaties uit? Verschillen en gelijkenissen?
  • Coaching binnen een zorgnetwerk? Hoe zien we dat? Welke doelstellingen streven we na? Welk resultaat willen we bereiken?

Contact Mediander

Subscribe to our newsletter.

Mediander vzw