De inspiratiebundel is het resultaat van de projectgroep loopbaantraject van Mediander. Mediander wil haar organisaties (zorgaanbieders en scholen voor personen met een beperking) ondersteunen om medewerkers te begeleiden van het begin tot het einde van hun loopbaan zoals omschreven in het charter “ondernemen vanuit Franciscaans perspectief”.

Naast onze zorg voor onze kinderen, jongeren en volwassenen, zetten we onlosmakelijk in op zorg voor onze medewerkers. Dit houdt in dat we elke medewerker voldoende ontplooiingskansen willen geven vanuit respect voor de eigenheid van zijn persoon en zijn kwaliteiten, en dat we streven naar een organisatie met tevreden, deskundige, gemotiveerde en betrokken medewerkers. Er zijn verschillende modellen en theorieën beschikbaar die beschrijven hoe je medewerkers gemotiveerd houdt, hoe je een gedegen vormingsbeleid uitzet, enz.. Toch is het omzetten naar de praktijk geen evidentie.

De projectgroep loopbaantraject benadrukt dat het inzetten op Loopbaanbeleid cruciaal is voor elke organisatie. Door in te zetten op een loopbaanbeleid zullen organisaties:

        1. Inzetbaarheid verhogen: Voortdurende ontwikkeling van de medewerkers (vaardigheden en competenties) om te anticiperen op ontwikkelingen en vernieuwingen binnen de organisatie en maatschappij

        2. Organisatievernieuwing versterken: Organisaties dienen zich aan te passen aan de ontwikkelingen en vernieuwingen in onze maatschappij. De organisatievernieuwing zorgt voor groei en voortbestaan van de organisatie en de betrokkenheid van medewerkers is een belangrijke factor om hierin te slagen

        3. Werkbaarheid en duurzaamheid bieden: We moeten langer werken dus het is belangrijk dat het werk ‘werkbaar’ blijft voor de medewerkers waardoor we langer en met goesting blijven werken

In de inspiratiebundel zoomen we in op de hele loopbaan van een werknemer via een overzicht van de HR-processen. Bij een aantal deelprocessen/tools hebben we stilgestaan. Deze zoektocht lees je in de bundel. We hopen dat ieder wie voor HR in een organisatie verantwoordelijk is, hier ideeën kan vinden om het eigen beleid te versterken.

De inspiratiebundel is enkel beschikbaar voor onze lidorganisaties en kan je opvragen door een mail te sturen naar lieve.jutten@mediander.be.

Contacteer Mediander

Wenst u op de hoogte te blijven van het reilen en zeilen van Mediander, schrijf u dan hier zeker in voor onze nieuwsbrief. Ook voor een specifieke vraag kan u onderstaand formulier gebruiken.

Mediander vzw